თემები

უსაფრთხოების კულტურის დანერგვა

შესავალი

ბოლო განახლება: 2022 წ. ივლისი

უსაფრთხოებაში მთავარი ხალხია და თქვენი ორგანიზაციის დასაცავად უნდა დარწმუნდეთ, რომ ყველა მონაწილე სერიოზულად აღიქვამს კიბერუსაფრთხოებას. კულტურის შეცვლა რთულია, თუმცა, რამდენიმე მარტივმა დაბიჟმა და მნიშვნელოვანმა გასაუბრებამ შესაძლოა მყისიერად მიგიყვანოთ ატმოსფერომდე, რომელიც აამოქმედებს თქვენი პერსონალის და ორგანიზაციის კიბერუსაფრთხოების მოქნილ სტრატეგიას უსაფრთხოების წინაშე არსებული საფრთხეების პასუხად. ორგანიზაციული უსაფრთხოების არნიშნული კულტურის დანერგვის ერთ-ერთი უმარტივესი, თუმცა, უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია მასზე კომუნიკაცია თქვენი ორგანიზაციის ფარგლებში და ხელმძღვანელობის მუდმივად სანიმუშო ქცევა.