თემები

უსაფრთხოების კულტურის დანერგვა

რეგულარულად განაახლეთ უსაფრთხოების გეგმა

გახსოვდეთ, რომ უსაფრთხოების ყველა გეგმა უნდა განიხილებოდეს ცვალებად დოკუმენტად და უნდა ექვემდებარებოდეს ხელახლა შეფასებას და რეგულარულ განხილვას, განსაკუთრებით, როცა ორგანიზაციას უერთდებიან ახალი თანამშრომლები ან მოხალისეები ან როცა იცვლება თქვენი უსაფრთხოების კონტექსტი. დაგეგმეთ სტრატეგიის გადახედვა და განახლება ყოველწლიურად ან მაშინ, როცა მნიშვნელოვნად იცვლება სტრატეგია, ინსტრუმენტები ან თქვენ წინაშე არსებული საფრთხეები.